"over the beach" — Słownik kolokacji angielskich

over the beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad plażą
  1. over przyimek + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The helicopters were hovering only a hundred feet over the beach now.

    Podobne kolokacje:

podobne do "over the beach" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "over the beach" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne
drink na bazie alkoholu, soków, likierów, z dodatkiem owoców np. Caipirinha, Sex on the Beach = beach drink