"Orchard Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Orchard Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sad Plaża
  1. orchard rzeczownik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it is Orchard Beach where the wear and tear most shows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo