ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
(1) say, include
Kolokacji: 2
1. beach stretches = plaża rozciąga się beach stretches
  • A sandy beach stretched away from her in both directions.
  • This beach stretches in the shape of an almost complete circle.
  • The wide beach stretched to the horizon in both directions.
  • The beach stretches both north and south, making it a common place for long jogs or walks.
  • The beach stretches the whole length of the village.
  • The beach out front, with its sugar-fine sand, stretched for miles in either direction.
  • This beach stretches in the shape of an almost-complete circle.
  • To the north, past the fishing piers, a long pale beach stretches into the distance.
  • The beaches stretching to the west are a mecca for windsurfers.
  • The beach stretched like a narrow greyish apron around the island.
2. beach makes = plaża robi beach makes
3. beach looks = plaża wygląda beach looks
4. beach lies = plaża leży beach lies
5. beach runs = plaża biegnie beach runs
6. beach facing = wychodzenie na plaży beach facing
7. beach closes = plaża zamyka się beach closes
8. beach consists = plaża składa się beach consists
9. beach curves = plażowe krzywe beach curves
10. beach erodes = plaża ulega erozji beach erodes
(4) attract, beckon
Kolokacji: 2
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.