PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"beach hotel" — Słownik kolokacji angielskich

beach hotel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowy hotel
  1. beach rzeczownik + hotel rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But a little sea water came towards the beach hotels.