"beach cafe" — Słownik kolokacji angielskich

beach cafe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa kawiarnia
  1. beach rzeczownik + cafe rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "You should try the beach cafés on Guernsey," they told us.

    Podobne kolokacje: