"beach chalet" — Słownik kolokacji angielskich

beach chalet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowy domek letniskowy
  1. beach rzeczownik + chalet rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There were lights; probably the main house, although there was a seaplane dock and a beach chalet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo