"of one's beaches" — Słownik kolokacji angielskich

of one's beaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś plaże
  1. of przyimek + beach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By 1900, however, the level of the beach had started to fall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo