"Newport Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Newport Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Newport Plaża
  1. Newport rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His father is a theatrical and film producer in Newport Beach.

    Podobne kolokacje: