"Dover Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Dover Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dover Plaża
  1. Dover rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    During this time, he studied piano and composition, and founded a rock band, "Dover Beach."

    Podobne kolokacje: