ANGIELSKI NA START!Promocja -40% tylko do niedzieli!Sprawdź

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) spell, write, scribble
Kolokacji: 4
1. mutter words = słowa mamrotania mutter words
  • It muttered words in a falsetto, but did not identify itself.
  • Apparently unaware of anything about him, he muttered dark words to himself, strange things that others could not comprehend.
  • On top of the hill the old man and his wife were standing next to the altar they had made, muttering words into the smoke.
  • After that he felt better, muttered vague words of thanks.
  • He muttered now and then - broken words without any meaning.
  • Casmir muttered soft words under his breath and turned away from the window.
  • Someone was mumbling on the porch, muttering words he couldn't hear.
  • He began to mutter words that I couldn't make out.
  • Ben was standing by, muttering words of counsel when requested.
  • They muttered low words in Italian, and their conversation took on an unusual tone.
3. shout words = słowa okrzyku shout words
4. murmur words = słowa szmeru murmur words
5. speak than words = mów niż słowa speak than words
9. breathe a word = odetchnij słowem breathe a word
10. sing the words = zaśpiewaj słowa piosenki sing the words
11. express in words = ujmij w słowa express in words
12. word is said = słowo jest wypowiedziane word is said
13. represent words = przedstaw słowa represent words
14. word is called = słowo jest wywołane word is called
16. spit the words = wyrzuć z siebie słowa spit the words
17. click on any word = stuk na jakimkolwiek słowie click on any word
18. articulate words = klarowne słowa articulate words
19. say than words = powiedz niż słowa say than words
20. express words = wyraźne słowa express words
21. yell words = słowa ryku yell words
(12) leave, allow, provide, hand
Kolokacji: 5
(18) recall, echo, drown
Kolokacji: 3
(21) emphasize, highlight
Kolokacji: 2
(22) doubt, question
Kolokacji: 2
(24) grope, search, fight, seek
Kolokacji: 4
(25) eat, base
Kolokacji: 2
(26) invent, manipulate
Kolokacji: 2
(28) lose, forget
Kolokacji: 2
(29) pass, access, exceed
Kolokacji: 3
(30) borrow, adopt, honor
Kolokacji: 3
(31) regret, feel
Kolokacji: 3
(33) print, engrave
Kolokacji: 2
(34) absorb, draw, force, stick
Kolokacji: 4
(35) avoid, repeal
Kolokacji: 2
(36) respond, greet, react, reply
Kolokacji: 4
(37) wince, smile
Kolokacji: 2
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.