"acceptable word" — Słownik kolokacji angielskich

acceptable word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dopuszczalne słowo
  1. acceptable przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It must have been a big relief to come up with three short acceptable words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo