"word hate" — Słownik kolokacji angielskich

word hate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nienawiść słowa
  1. word rzeczownik + hate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He pronounced the word with the vowel sound of the word hate.

    Podobne kolokacje: