"word consists" — Słownik kolokacji angielskich

word consists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo składa się
  1. word rzeczownik + consist czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The word directly before the seven "1" marks consists of four different signs: .

    Podobne kolokacje: