"defiant word" — Słownik kolokacji angielskich

defiant word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyzywające słowo
  1. defiant przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Analysts differed over whether rank-and-file soldiers would heed their commanders' defiant words.

    Podobne kolokacje: