"express words" — Słownik kolokacji angielskich

express words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźne słowa
  1. express czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Spoken word is a type of poetry that is used to express words without any form of music.

    Podobne kolokacje: