"articulate words" — Słownik kolokacji angielskich

articulate words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klarowne słowa
  1. articulate czasownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She screamed as she pounded, articulating words that Corinne had nervously read from walls and fences.

    Podobne kolokacje: