"word matters" — Słownik kolokacji angielskich

word matters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawy słowa
  1. word rzeczownik + matter czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He could lose himself in rapport with children, when words matter less.

    Podobne kolokacje: