"word of English" — Słownik kolokacji angielskich

word of English kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo angielskiego
  1. English rzeczownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I started to teach my mother and sister a few words of English.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo