"word tends" — Słownik kolokacji angielskich

word tends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo skłania się
  1. word rzeczownik + tend czasownik
    Luźna kolokacja

    We notice that the words tend to fall into natural sets:

    Podobne kolokacje: