NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
1. word seems = słowo wydaje się word seems
2. word belongs = słowo należy word belongs
3. word looks = słowo patrzy word looks
4. word tends = słowo skłania się word tends
5. word matters = sprawy słowa word matters
6. word lingers = słowo zostaje word lingers
7. word consists = słowo składa się word consists
  • The word directly before the seven "1" marks consists of four different signs: .
  • Vietnamese words may consist of one or more syllables.
  • The word consists of two characters: ko, which means drum, and do, from the word for child.
  • Within the same context, the longest Turkish word consists of 44 characters:
  • The word must consist of at least two letters, extending horizontally or vertically.
  • In binary computer language, each 'word' consisting of eight bits, 0 or 1.
  • A Shuswap word consists of a stem, to which can be added various affixes.
  • A closed transition usually uses the words "consisting of".
  • A word consists of a root and a grammatical ending.
  • A word may consist of a single morpheme (for example: oh!
8. word counts = słowo liczy się word counts
9. word lies = słowo tkwi word lies
10. word hovers = słowo wisi w powietrzu word hovers
11. word glows = słowo świeci word glows
(9) fail, betray, ruin
Kolokacji: 3
(11) derive, gain, acquire, evolve
Kolokacji: 4
(21) form, carve, constitute, coin
Kolokacji: 4
(22) catch, spell, capture
Kolokacji: 3
(24) send, can
Kolokacji: 2
(25) exist, live, survive
Kolokacji: 3
(27) escape, elude, refuse, puzzle
Kolokacji: 4
(28) hurt, shock, stun, offend
Kolokacji: 4
(29) occur, repeat, trigger, recur
Kolokacji: 4
(35) leak, reveal
Kolokacji: 3
(37) could
Kolokacji: 1
(38) muffle, silence
Kolokacji: 2
(39) tear, clip, snap
Kolokacji: 3
(40) reassure, convince
Kolokacji: 2
(41) boom, crackle, thunder, rattle
Kolokacji: 4
(42) scrawl, print
Kolokacji: 2
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.