"say in words" — Słownik kolokacji angielskich

say in words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz słownie
  1. say czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Never comes out and just says anything in clear words.

    Podobne kolokacje:

podobne do "say in words" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "say in words" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
say a word , say a few words = powiedzieć parę słów (wygłosić krótką przemowę)