"word lingers" — Słownik kolokacji angielskich

word lingers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo zostaje
  1. word rzeczownik + linger czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He let his words linger on the wide cherry conference table for a few moments.

    Podobne kolokacje: