"word lies" — Słownik kolokacji angielskich

word lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo tkwi
  1. word rzeczownik + lie czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Do not all words lie to the light ones?

    Podobne kolokacje: