"spit the words" — Słownik kolokacji angielskich

spit the words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrzuć z siebie słowa
  1. spit czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She spat the words at the captain, and meant to.

    Podobne kolokacje: