"word belongs" — Słownik kolokacji angielskich

word belongs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo należy
  1. word rzeczownik + belong czasownik
    Luźna kolokacja

    That word and the world it implies belongs to the French.

    Podobne kolokacje: