ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. urban setting = sceneria dużego miasta urban setting
2. natural setting = naturalna sceneria natural setting
3. rural setting = wiejska sceneria rural setting
4. different setting = inne ustawienie different setting
5. intimate setting = ustawienie serdecznego przyjaciela intimate setting
6. new setting = nowe ustawienie new setting
7. social setting = socjalne ustawienie social setting
8. clinical setting = kliniczne miejsce clinical setting
9. perfect setting = doskonałe ustawienie perfect setting
11. beautiful setting = piękne ustawienie beautiful setting
12. high setting = wysokie ustawienie high setting
13. historical setting = historyczna sceneria historical setting
14. traditional setting = tradycyjne ustawienie traditional setting
15. formal setting = formalne ustawienie formal setting
16. original setting = oryginalne ustawienie original setting
17. contemporary setting = współczesne ustawienie contemporary setting
18. ideal setting = idealne ustawienie ideal setting
19. informal setting = nieformalne ustawienie informal setting
20. modern setting = współczesne ustawienie modern setting
21. academic setting = naukowe ustawienie academic setting
  • Students are not the only ones to cheat in an academic setting.
  • Most of our students do poorly in an academic setting.
  • This is consistent whether in the hospital, clinic, community, or academic setting.
  • "A lot of people in the academic setting are very envious."
  • They regularly work together in both church and academic settings.
  • "This doesn't seem to me the standard of care that should be delivered in an academic setting."
  • Use of the term, especially in academic settings, has thus diminished.
  • The academic setting also provides a focus for the director's goals.
  • "I didn't have any experience with an academic setting and people in the groups had," he said.
  • Since the 1990s the field has started being integrated into professional development programs in academic settings.
22. low setting = podłe ustawienie low setting
23. educational setting = dydaktyczna sceneria educational setting
24. outdoor setting = turystyczna sceneria outdoor setting
25. main setting = główne ustawienie main setting
26. public setting = publiczne ustawienie public setting
27. fictional setting = fikcyjna sceneria fictional setting
28. appropriate setting = odpowiednie ustawienie appropriate setting
29. suburban setting = podmiejskie ustawienie suburban setting
30. industrial setting = przemysłowe ustawienie industrial setting
31. institutional setting = instytucjonalne ustawienie institutional setting
32. romantic setting = ustawienie romantyka romantic setting
33. medical setting = medyczne ustawienie medical setting
34. primary setting = główna sceneria primary setting
35. idyllic setting = sielskie ustawienie idyllic setting
36. pastoral setting = ustawienie sielanki pastoral setting
37. picturesque setting = malownicze ustawienie picturesque setting
38. spectacular setting = ustawienie wielkiego widowiska spectacular setting
39. unlikely setting = mało prawdopodobne ustawienie unlikely setting
40. exotic setting = ustawienie oryginała exotic setting
przyimek + setting
Kolokacji: 14
of settings • with settings • in a setting • from the setting • into a setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.