"original setting" — Słownik kolokacji angielskich

original setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginalne ustawienie
  1. original przymiotnik + setting rzeczownik
    Silna kolokacja

    He can also clear the screen with a hand motion to return the objects to their original setting.

    Podobne kolokacje: