"traditional setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjne ustawienie
  1. traditional przymiotnik + setting rzeczownik
    Silna kolokacja

    In addition, an increasing number of teachers are receiving training outside these traditional settings.

powered by  eTutor logo