"primary setting" — Słownik kolokacji angielskich

primary setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna sceneria
  1. primary przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As production further developed, the series' primary setting was shifted to New York City.

    Podobne kolokacje: