"intimate setting" — Słownik kolokacji angielskich

intimate setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie serdecznego przyjaciela
  1. intimate przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Being able to see him on a weekly basis in an intimate setting is special."

powered by  eTutor logo