"academic setting" — Słownik kolokacji angielskich

academic setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naukowe ustawienie
  1. academic przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Students are not the only ones to cheat in an academic setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo