PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"clinical setting" — Słownik kolokacji angielskich

clinical setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kliniczne miejsce
  1. clinical przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We think that is a terrible idea for old people to start taking growth hormone outside of a clinical setting," he says.