"clinical professor" — Słownik kolokacji angielskich

clinical professor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kliniczny profesor
  1. clinical przymiotnik + professor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Yet he was a full clinical professor at the medical school.