"clinical study" — Słownik kolokacji angielskich

clinical study kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kliniczna nauka
  1. clinical przymiotnik + study rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Of the 400 clinical studies, 10% were found to be good quality.