"educational setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dydaktyczna sceneria
  1. educational przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Same thing with testing mental skills in an educational setting.