"perfect setting" — Słownik kolokacji angielskich

perfect setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonałe ustawienie
  1. perfect przymiotnik + setting rzeczownik
    Silna kolokacja

    It seemed like the perfect setting for a rock star photo shoot.

    Podobne kolokacje: