"suburban setting" — Słownik kolokacji angielskich

suburban setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podmiejskie ustawienie
  1. suburban przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These settlements were low-rise, no more than 5 stories, and in suburban settings.