"public setting" — Słownik kolokacji angielskich

public setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne ustawienie
  1. public przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is a place where our private memory screens are brought together in a public setting, the better to check them out.

    Podobne kolokacje: