"exotic setting" — Słownik kolokacji angielskich

exotic setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie oryginała
  1. exotic przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He also showed an exotic setting and a recent event, which set him apart from his contemporaries.

    Podobne kolokacje: