"idyllic setting" — Słownik kolokacji angielskich

idyllic setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sielskie ustawienie
  1. idyllic przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was an idyllic setting for a pleasant evening with good friends.

    Podobne kolokacje: