"social setting" — Słownik kolokacji angielskich

social setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): socjalne ustawienie
  1. social przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Understand context, including the social, political and economic setting of the intervention.

    Podobne kolokacje: