"formal setting" — Słownik kolokacji angielskich

formal setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne ustawienie
  1. formal przymiotnik + setting rzeczownik
    Silna kolokacja

    At that show, the players will perform in a more formal setting, yet without a conductor.

    Podobne kolokacje: