"picturesque setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): malownicze ustawienie
  1. picturesque przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Located in a quiet, picturesque setting at Glacis on the west coast.

    Podobne kolokacje: