"ideal setting" — Słownik kolokacji angielskich

ideal setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idealne ustawienie
  1. ideal przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Used together they create an ideal setting in which to enjoy Christmas dinner.

    Podobne kolokacje: