TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"ideal condition" — Słownik kolokacji angielskich

ideal condition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idealny warunek
  1. ideal przymiotnik + condition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Despite ideal conditions for a surprise attack, the results were relatively poor.