Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"condition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

condition rzeczownik

rzeczownik + condition
Kolokacji: 155
weather condition • heart condition • health condition • market condition • skin condition • boundary condition • drought condition • ...
condition + rzeczownik
Kolokacji: 6
condition precedent • condition exclusion • condition code • condition change • Condition Red • ...
condition + czasownik
Kolokacji: 120
condition improves • condition worsens • condition causes • condition persists • condition affects • condition deteriorates • ...
czasownik + condition
Kolokacji: 194
create conditions • impose conditions • work conditions • condition characterized • condition attached • condition known • ...
przymiotnik + condition
Kolokacji: 576
medical condition • certain condition • poor condition • economic condition • critical condition • stable condition • physical condition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. stable condition = stan stabilny (pacjenta) stable condition
9. human condition = życie ludzkie, ludzki byt, ludzki los, ludzka kondycja, kondycja człowiecza human condition
12. financial condition = status majątkowy financial condition
14. social condition = towarzyski warunek social condition
15. normal condition = normalny warunek normal condition
22. ideal condition = idealny warunek ideal condition
  • Despite ideal conditions for a surprise attack, the results were relatively poor.
  • But these were not ideal conditions in which to hear him.
  • This fame is due to the ideal growing conditions in the area.
  • The whole life cycle can take place in 20 days under ideal conditions.
  • At the event, he scored a 674 under less than ideal conditions.
  • Even under ideal economic conditions, production costs would be high.
  • Despite having such ideal conditions, it could not make the breakthrough.
  • Once the ideal conditions have been decided, every effort must be made to attain them.
  • However, this is done in the ideal conditions of the laboratory.
  • Under ideal growing conditions they can grow to between 100 and 300 pounds.
23. excellent condition = doskonały warunek excellent condition
24. mental condition = stan umysłu mental condition
26. dry condition = ironiczny warunek dry condition
27. perfect condition = doskonały stan perfect condition
28. specific condition = szczególny warunek specific condition
29. rare condition = rzadka kondycja rare condition
30. severe condition = poważna kondycja severe condition
31. dangerous condition = niebezpieczny warunek dangerous condition
32. wet condition = mokry warunek wet condition
34. pre-existing condition = istniejący uprzednio warunek pre-existing condition
36. terrible condition = straszna kondycja terrible condition
37. sufficient condition = warunek dostateczny, warunek wystarczający sufficient condition
38. initial condition = warunek początkowy initial condition
39. bad condition = zły stan (np. zdrowia) bad condition
43. original condition = stan pierwotny original condition
44. following condition = przestrzegając warunku following condition
45. good condition = korzystny warunek good condition
47. political condition = warunek polityczny political condition
49. right condition = dobry warunek right condition
50. general condition = warunek ogólny general condition
51. cold condition = goły warunek cold condition
52. best condition = najlepszy warunek best condition
53. special condition = warunek specjalny special condition
55. new condition = nowy warunek new condition
56. fair condition = niezły warunek fair condition
59. pristine condition = nieskazitelny warunek pristine condition
61. unsanitary condition = niehigieniczny warunek unsanitary condition
62. favourable condition = korzystny warunek favourable condition
63. genetic condition = genetyczny warunek genetic condition
64. psychiatric condition = psychiczna kondycja psychiatric condition
65. appalling condition = przerażając warunek appalling condition
66. strict condition = ścisły warunek strict condition
67. hazardous condition = niebezpieczny warunek hazardous condition
68. tough condition = twardy warunek tough condition
69. controlled condition = kontrolowany warunek controlled condition
71. deplorable condition = opłakana kondycja deplorable condition
72. windy condition = szumny warunek windy condition
73. hot condition = najnowszy warunek hot condition
74. experimental condition = doświadczalny warunek experimental condition
75. cutaneous condition = wykwit (zmiana skórna) cutaneous condition
76. crowded condition = warunek stłoczono się crowded condition
77. optimal condition = optymalny warunek optimal condition
79. cramped condition = zahamowany warunek cramped condition
80. light condition = warunek światła light condition
81. basic condition = warunek podstawowy basic condition
82. humid condition = wilgotny warunek humid condition
83. primitive condition = warunek prymitywisty primitive condition
84. particular condition = szczególna kondycja particular condition
85. weakened condition = osłabiony warunek weakened condition
86. psychological condition = psychologiczny warunek psychological condition
87. underlying condition = choroba przewlekła, choroba współistniejąca underlying condition
88. painful condition = przykry warunek painful condition
89. proper condition = właściwy warunek proper condition
90. actual condition = rzeczywisty warunek actual condition
91. unusual condition = niezwykła kondycja unusual condition
92. warm condition = gorący warunek warm condition
93. low condition = prymitywny warunek low condition
95. optimum condition = warunek optimum optimum condition
96. acidic condition = kwasowy warunek acidic condition
97. meteorological condition = meteorologiczny warunek meteorological condition
98. miserable condition = żałosna kondycja miserable condition
99. damp condition = wilgotny warunek damp condition
100. fiscal condition = fiskalny warunek fiscal condition
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 118
przyimek + condition
Kolokacji: 32
under conditions • without conditions • upon conditions • between conditions • of conditions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.