"right condition" — Słownik kolokacji angielskich

right condition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobry warunek
  1. right przymiotnik + condition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Under the right conditions these can be large and crystal clear.

    Podobne kolokacje: