Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"present condition" — Słownik kolokacji angielskich

present condition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny warunek
  1. present przymiotnik + condition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was hard to tell, under present conditions, about her age.

powered by  eTutor logo