"ideal place" — Słownik kolokacji angielskich

ideal place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idealne miejsce
  1. ideal przymiotnik + place rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It would be an ideal place for a secret meeting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo