BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"place" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

place rzeczownik

rzeczownik + place
Kolokacji: 134
meeting place • hiding place • burial place • gathering place • polling place • Astor Place • dwelling place • parking place • Irving Place • ...
place + rzeczownik
Kolokacji: 31
place finish • place name • place team • place setting • place finisher • ...
place + czasownik
Kolokacji: 106
place calls • place seems • place looks • place exists • place includes • place makes • place goes • place comes • place feels • ...
czasownik + place
Kolokacji: 449
take place • hide places • trade places • switch places • place called • change places • visit places • place mentioned • award place • ...
przymiotnik + place
Kolokacji: 590
right place • safe place • better place • wrong place • perfect place • holy place • proper place • dangerous place • strange place • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. only place = jedyne miejsce only place
2. right place = właściwe miejsce right place
3. safe place = bezpieczne miejsce safe place
4. better place = lepsze miejsce better place
5. wrong place = niewłaściwe miejsce wrong place
6. special place = szczególne miejsce special place
7. nice place = miłe miejsce nice place
8. perfect place = doskonałe miejsce perfect place
10. holy place = święte miejsce, sanktuarium holy place
11. proper place = należne miejsce proper place
14. quiet place = ciche miejsce quiet place
15. ideal place = idealne miejsce ideal place
  • It would be an ideal place for a secret meeting.
  • In fact it was an ideal place to sit down and rest.
  • It is an ideal place to go for news of current events.
  • It's the ideal place to watch the world go by.
  • It was not, by any means, an ideal place to live.
  • To many here, the area once seemed like an ideal place to raise a family.
  • It sounds as if you are in an ideal place to start out right.
  • It is an ideal place, for the soul and the body.
  • It's not the ideal place to work out problems in one's marriage.
  • It looked the ideal place to camp for the night.
16. favorite place = miejsce ulubieńca favorite place
18. rightful place = prawowite miejsce rightful place
19. secret place = tajemne miejsce secret place
21. remote place = odludzie remote place
22. favourite place = ulubione miejsce favourite place
23. pleasant place = przyjemne miejsce pleasant place
24. prominent place = widoczne miejsce prominent place
25. distant place = dalekie miejsce distant place
27. lonely place = samotne miejsce lonely place
28. suitable place = odpowiednie miejsce suitable place
29. unlikely place = mało prawdopodobne miejsce unlikely place
30. convenient place = dogodne miejsce convenient place
31. unexpected place = niespodziewane miejsce unexpected place
32. secure place = bezpieczne miejsce secure place
33. peaceful place = spokojne miejsce peaceful place
35. logical place = logiczne miejsce logical place
37. public place = miejsce publiczne public place
38. dark place = ciemne miejsce dark place
39. warm place = ciepłe miejsce warm place
40. particular place = szczególne miejsce particular place
41. cool place = chłodne miejsce cool place
42. usual place = zwykłe miejsce usual place
43. comfortable place = wygodne miejsce comfortable place
44. wild place = dzikie miejsce wild place
45. lovely place = urocze miejsce lovely place
46. dry place = wyschnięte miejsce dry place
47. attractive place = atrakcyjne miejsce attractive place
48. odd place = dziwne miejsce odd place
52. whole place = całe miejsce whole place
53. bad place = niedobre miejsce bad place
54. empty place = wolne miejsce empty place
55. appropriate place = odpowiednie miejsce appropriate place
56. permanent place = stałe miejsce permanent place
57. friendly place = przyjazne miejsce friendly place
58. certain place = pewne miejsce certain place
60. hard place = twarde miejsce hard place
61. excellent place = doskonałe miejsce excellent place
62. specific place = konkretne miejsce specific place
63. obvious place = oczywiste miejsce obvious place
64. busy place = ruchliwe miejsce busy place
65. happy place = szczęśliwe miejsce happy place
66. unique place = wyjątkowe miejsce unique place
67. central place = miejsce znajdujące się w centrum miasta central place
68. easy place = łatwe miejsce easy place
69. new place = nowe miejsce new place
70. high place = świątynia, miejsce kultu high place
71. popular place = ogólne miejsce popular place
72. small place = drobne miejsce small place
73. private place = miejsce prywatne private place
74. fine place = świetne miejsce fine place
75. cold place = zimne miejsce cold place
76. important place = ważne miejsce important place
77. old place = stare miejsce old place
78. little place = mało miejsca little place
79. big place = duże miejsce big place
80. likely place = odpowiednie miejsce likely place
81. famous place = sławne miejsce famous place
82. real place = prawdziwe miejsce real place
84. common place = pospolite miejsce common place
85. original place = oryginalne miejsce original place
86. unincorporated place = niezarejestrowane miejsce unincorporated place
87. exotic place = miejsce oryginała exotic place
89. nearby place = pobliskie miejsce nearby place
90. large place = duże miejsce large place
91. main place = główne miejsce main place
92. open place = otwarte miejsce open place
93. difficult place = trudne miejsce difficult place
94. natural place = naturalne miejsce natural place
96. final place = ostatnie miejsce final place
97. top university place = szczyt miejsce na uniwersytecie top university place
98. low place = nisko położone miejsce low place
99. single place = jedno miejsce single place
100. terrible place = straszne miejsce terrible place
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 118
przyimek + place
Kolokacji: 37
into place • in place • from place • of Historic Places • by one's place • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.